Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi


rusínsky textslovenský text

od 30. 12. 2013

Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi

Expozícia prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania – Evanjeliár z dreveného chrámu v obci Habura z roku 1891, modlitebné knihy, Bohostánok – kivot z gréckokatolíckej farnosti Výrava, Ikony, prenosné Ikony, cirkevné zástavy, svietniky, kríže a ďalšie zaujímavé exponáty.

Експозіція представлює предметы хоснованы при літурґічных обрядах ґрекокатолицькой віры - Євангелiє, поужіване в деревяни церькви села Габура з 1891-го року, молитвенникы, ківот з ґрекокатолицькой парохії Вырава, іконы, переносны іконы, церьковны заставы, свічникы, крижы і далшы інтересны експонаты.

Expozícia potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt