Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi


rusínsky textslovenský text

od 30. 12. 2013

Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi

Expozícia prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania – Evanjeliár z dreveného chrámu v obci Habura z roku 1891, modlitebné knihy, Bohostánok – kivot z gréckokatolíckej farnosti Výrava, Ikony, prenosné Ikony, cirkevné zástavy, svietniky, kríže a ďalšie zaujímavé exponáty.

Експозіція представлює предметы хоснованы при літурґічных обрядах ґрекокатолицькой віры - Євангелiє, поужіване в деревяни церькви села Габура з 1891-го року, молитвенникы, ківот з ґрекокатолицькой парохії Вырава, іконы, переносны іконы, церьковны заставы, свічникы, крижы і далшы інтересны експонаты.

Otváracie hodiny múzea 

Pondelok – piatok: od 09.00 – 16.00 h
Nedeľa: od 14.00 – 19.00 h. Vstup len pre ohlásené skupiny nad 10 členov. 

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné 

Kontakt 

mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií

Expozícia potrvá ešte
prebieha