Sprístupnenie výstavnej siene Michala Dubaya a odhalenie pamätnej tabule

od 1. 10. 2021, 10:35

Sprístupnenie výstavnej siene Michala Dubaya a odhalenie pamätnej tabule

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripraví 1. októbra 2021 slávnostné sprístupnenie Výstavnej siene Michala Dubaya a odhalenie jeho pamätnej tabule v rámci derniéry výstavy Dubayovci – Anna a jej deti.

Michal Dubay (1910-1993) - najstarší syn Dezidera a Anny Dubayových, bol nielen talentovaný maliar, ale zohral v Prešove aj významnú kultúrotvornú úlohu. Stál pri zrode takých inštitúcií ako Štátna vedecká knižnica, kde dlhodobo pôsobil ako riaditeľ, Krajská galéria výtvarného umenia (dnes Šarišská galéria) Ukrajinské národné divadla (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča), Pedagogická fakulta v Prešove, ktorá bola pobočkou Slovenskej univerzity v Košiciach, Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré vzniklo ako súčasť Krajského múzea v Prešove, pracoval v oblasti ochrany pamiatok, bol pedagógom, redaktorom, publicistom, kultúrnym pracovníkom.

„V celoživotnom umeleckom diele autora môžeme vyčleniť niekoľko tvorivých období, v ktorých postupne svojským spôsobom obohacuje kompozičné a formotvorné metódy kubizmu, realistickým štýlom zobrazuje vybrané námety alebo prostredníctvom geometrickej štylizácie, výraznej fauvistickej farebnosti а zdrsneného podkladu pod maľbu dosahuje originálnu štrukturálnu maliarsku traktáciu. Charakteristickým znakom maliarskej tvorby umelca je aj jeho nepretržitý záujem o luminizmus, t.j. prírodné alebo umelé svetlo a postupy jeho farebného vyjadrenia." (Ladislav Puškár ako kurátor jeho výstavy v MUK vo Svidníku v roku 2011 – Očarený svetlom).  

Po Michalovi Dubayovi ostalo vzácne celoživotné dielo, preto sme sa rozhodli nazvať výstavné priestory na prízemí nášho múzea jeho menom ako Výstavná sieň Michala Dubaya.  

Sponzorka: MUDr. Anna Dubayová