Dubayovci – Anna a jej deti

od 4. 6. 2021 do 4. 10. 2021

Dubayovci – Anna a jej deti


Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame do SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na výstavu Dubayovci - Anna a jej deti, ktorej otvorenie sa uskutočnlo 4.6.2021 (piatok) o 16.00 h. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove. Koncepcia výstavy zahŕňa výber z tvorby Michala a Oresta Dubayových, najstaršieho a najmladšieho zo siedmich súrodencov, ale aj osobné veci a ocenenia všetkých siedmich súrodencov a artefakty a publikácie z tvorby ich detí, vnukov a vnučiek.

Výstava potrvá do 04.10.2021 

Милы приятелї,

сердечно вас позываме до СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові на выставу Дубаёвы – Анна і єй дїти, отворіня якой було 4.6.2021 (пятніцю) о 16:00 в просторах музею на Масариковій улиці 20, в Пряшові. Концепція выставы загортать выбер з творчости Михала і Ореста Дубаёвых, найстаршого і наймолодшого зо семох дїтей, але і особны веці і оцініня вшыткых семеро сороденців і артефакты і публікації із творчости їх дїтей, внуків і внучок.

Выстава буде до 04.10.2021 


Pozvánka 
Pozvánka