Stena a priestor

od 13. 4. 2023 do 26. 6. 2023

Stena a priestor

V SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove sa 13. 4. 2023 o 16.00 hod. uskutoční vernisáž výstavy Stena a priestor na ktorej budú prezentované diela maliara Miroslava Capovčáka a sochára Vlada Roškanina.

Vlado Roškanin – Po absolvovaní gymnázia v Snine pokračoval v štúdiu na Technologickej fakulte Vysokej školy technickej vo vtedajšom Gottwaldove (dnes Baťova univerzita v Zlíne). Začal sa venovať obchodu, prešiel všetky stupne riadenia v obchodnej a marketingovej oblasti od predavača obuvi až po obchodného riaditeľa generálneho riaditeľstva Obchodu Obuvi. Ako študent mal veľký vzťah k mineralógií a k tejto záľube sa vrátil v posledných trinástich rokoch v podobe sochárskej práce s kameňom. Jeho sochársku tvorbu môžeme rozdeliť do dvoch častí. Komorné sochy so zmyslom pre detail z kameňa, dreva, sadry, bronzu a iných vzájomne symbiotických  kombinácií a takzvané Nájdence“, kamene z ktorých sama príroda vytvorila výtvarný a estetický objekt, ktorý malou úpravou zdokonaľuje. Autor intuitívne nachádza tieto úlomky divokej tvorby prírody a mení ich na sochy do interiéru. Tvorba Vlada Roškanina je plná premýšľania, hľadania a nachádzania vizuálnych podtextov. Jeho práce sú v mnohých zbierkach doma i v zahraničí.

Miroslav Capovčák – Začiatky jeho tvorby sa viažu na študentské roky na košickej „šupke“, kde ho viedli profesor Vladimír Jeník a Štefan Rosskovanyi. Naplno sa jeho talent rozvinul počas štúdia aprobácie výtvarná výchova – ruský jazyk na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove pod vedením profesora Štefana Hapáka, Júliusa Hegyessiho, Dušana Srvátku a Ivana Nestora – Šafranka. Charakteristickým „podpisom“ Miroslava Capovčáka, ktorý je rovnako vášnivým umelcom ako aj pedagógom, sú čisté farby a minimálne používanie čiernej a bielej. Napriek tomu, že sa v umeleckom vývoji od tradičnej maľby temperou a olejom prepracoval ku grafikám, linorytom, akrylu a kombinovaným technikám, jeho paletu to neovplyvnilo – zostal verný čistým tónom, svoje hľadanie viac orientuje do vystihnutia tretieho rozmeru pastóznosťou, či používaním rôznych podkladových materiálov, ktoré samotnému nanášaniu farieb  predchádzajú. Jeho dielam nechýba hĺbka, precíznosť a čistota. Miroslav Capovčák je účastníkom medzinárodných výtvarných sympózií na Ukrajine, v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Pre pápeža Františka namaľoval dva obrazy rómskych blahoslavených Zeferína a Emílie.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 26.6.2023, je Anna Simková.