Rusínski literáti 3 - Štefan Smolej - Michalko

Rusínski literáti 3 - Štefan Smolej - Michalko


Štefan Smolej je predstaviteľom najstaršej generácie súčasných rusínskych literárnych tvorcov. Píše poéziu i prózu. Ukážku z jeho tvorby dramaturgicky pripravila Jana Truščinská - Sivá, číta Jaroslav Sisák.