Milan Rastislav Štefánik. Time After Time

29. 9. 2020, 15:00 - 16:00

Milan Rastislav Štefánik. Time After Time


Srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu projektu Milan Rastislav Štefánik / TIME AFTER TIME, v rámci ktorého bude predstavený prototyp interaktívnej zážitkovo vzdelávacej hry pre virtuálnu realitu približujúci osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Projekt Adama Novotu vzniká v spolupráci s obyvateľmi obce Košariská a herným vývojárom Matejom Novotným z VIS GRAVIS. 

Cieľom projektu je inšpiratívnym spôsobom priblížiť osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri formovaní dejín dvoch národov – Čechov a Slovákov. Hra sprostredkováva novú perspektívu a pohľad na historickú líniu vývoja dejín Slovenska a interaktívnym spôsobom približuje kvalitu vizionárskeho myslenia M. R. Štefánika. V diele je zaktualizovaná prostredníctvom muzeálnych artefaktov, ale aj výpovedí a kreatívnych aktivít obyvateľov a pamätníkov z jeho rodnej obce Košariská. 

Projekt sa zameriava na aspekt Štefánikovej osobnosti, ktorým je schopnosť prekonávať danú realitu a vytvárať víziu nového, spravodlivejšieho a kvalitnejšieho sveta. V prepojení na myslenie, činnosť a publikované texty M. R. Štefánika sa projekt venuje téme utópie v rámcoch jeho činnosti, života ale aj v kontexte premien daného pojmu naprieč históriou a dejinami filozofických téz. Téma utopickej vízie v spojení so Štefánikovými predstavami o spoločenstve – komunite, naberá v tomto diele svoje vlastné špecifické podoby. 

Webstránka projektu: www.stefanik-time-after-time.com 

*Podujatie sa uskutoční za dodržania hygienických a epidemiologických nariadení RUVZ v Trenčíne.  

Hlavný partner projektu 
Fond na podporu umenia  

Partneri projektu 
SNM – Múzeum M. R. Štefánika, Košariská  

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Otváracie hodiny múzea 

Múzeum Slovenských národných rád 
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika 
Otvorené podľa sezóny.
Všetky hodiny

Vstupné do múzea 

Múzeum Slovenských národných rád 
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika 
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum Slovenských národných rád
tel.: +421 34 245 11 03; +421 34 245 11 03
e-mail: marian.imriska@snm.sk; muzeumsnr@snm.sk 

Múzeum Milana Rastislava Štefánika

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií