Krása pre ženu stvorená

od 17. 6. 2021 do 25. 10. 2021

Krása pre ženu stvorená

SNM – Múzeum Slovenských národných rád pripravuje vo svojich priestoroch výstavu prezentujúcu viac ako 200 čepcov z rôznych regiónov Slovenska.  

Čepiec bol archaickou a významovo dôležitou súčasťou tradičného ženského odevu. V niektorých regiónoch sa nosil až do polovice 20. storočia. Autorka výstavy a kurátorka zbierok Etnografického múzea v Martine Eva Dudková ho predstavuje ako symbol svojej nositeľky a fenomén tradičnej ľudovej kultúry z hľadiska rôznorodosti tvaru, prostredia či príležitosti, na ktoré sa nosil.

Výstava prezentuje výber čepcov z celého územia Slovenska, čím sa snaží poukázať na regionálne odlišnosti, výzdobné motívy, vývoj výzdoby a tvaru, príležitosti používania i príslušnosť nositeľky k sociálnej vrstve. Pozoruhodné sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok Etnografického múzea venovali spolky či významné osobnosti – čepce výrobného družstva Lipa či čepce najstaršieho ženského spolku na Slovensku Živena. Čepce zo zbierok Milana Rastislava Štefánika a Pavla Socháňa ukazujú ušľachtilosť záľub, ako aj profesionálneho záujmu svojich pôvodcov.

V každom historickom období a v každej spoločenskej vrstve sa za korunu ženskej krásy považuje úprava hlavy a výstava Krása pre ženu stvorená je toho dôkazom.

Pozvánka