Vítaní hostia

od 19. 6. 2024 do 14. 9. 2024

Vítaní hostia

Výstava pripravená v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi, občianskym združením Hornonitrie a Centrom tradičnej kultúry v Myjave predstavuje históriu karpatských Nemcov z hornej Nitry so zameraním na tradičný odev. 
Dnes už nenápadná nemecká menšina v minulosti ovplyvňovala všetky sféry života spoločnosti na území dnešného Slovenska. Na strednom Slovensku ňou bola oblasť „Hauerlandu“, zahrnujúca aj viaceré obce severovýchodnej časti horného Ponitria. Nemeckí kolonisti priestor osídľovali od polovice 13. do polovice 14. storočia. Prišli sem na pozvanie uhorských kráľov a miestnych zemepánov ako hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci s právom žiť na novom území podľa vlastných zvyklosti. Boli medzi nimi baníci, remeselníci, obchodníci i roľníci, ktorí priniesli pokrok do každého z hospodárskych odvetví. Stáročný vývoj formovania osobitej nemecko-slovenskej kultúry násilne ukončilo kontroverzné politické rozhodnutie o kolektívnej vine nemeckého národa za 2. svetovú vojnu. Nezmazateľné stopy kultúry karpatských Nemcov však dodnes pretrvávajú všade navôkol. Nemeckú pečať nesú architektúra a urbanizmus sídel, okolitá krajina, relikty miestneho nárečia a v neposlednom rade hmotné pamiatky uchované v múzejných zbierkach.

Autorkami výstavy sú Lívia Oršulová a Radka Tarabčíková. Výstava je zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Výstava potrvá ešte
55 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt