Výstava k vzdelávaciemu programu „Staň sa múzejníkom“

od 26. 6. 2024 do 31. 7. 2024

Výstava k vzdelávaciemu programu „Staň sa múzejníkom“

Cieľom vzdelávacieho programu bolo priblížiť jeho účastníkom význam múzeí pre spoločnosť, ich zbierkotvornú činnosť a tiež ich oboznámiť s osobnosťou Jána Bradáča pri príležitosti 140. výročia narodenia.
V rámci projektu žiaci základných škôl absolvovali výstavu 55 naj... zo zbierok múzea, kde im bola predstavená 55 ročná história Múzea SNR v Myjave, práca múzejníkov a osobnosť Jána Bradáča, ktorého zbierky dodnes tvoria jadro zbierkových predmetov nášho múzea. Účastníci vzdelávacieho programu taktiež mohli nahliadnuť do depozitára múzea a oboznámiť sa s jeho významom a fungovaním.
V rámci druhej fázy projektu bolo úlohou žiakov objaviť vo svojom rodinnom prostredí vzácny predmet vhodný na uloženie do zbierkového fondu múzea a jeho prezentovanie verejnosti. Žiak zároveň vyplnením katalogizačnej karty spracoval všetky prvotne dostupné informácie o danom predmete. 
Zavŕšením projektu je podujatie, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2024 o 16.00 h v budove múzea Slovenských národných rád, na ktorom boli predstavené a vyhodnotené predmety historickej hodnoty, ktoré na výstavu zapožičali rodiny žiakov.

 

 

 

Výstava potrvá ešte
10 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt