Každý obraz má svoj príbeh

od 2. 3. 2017, 09:00 do 1. 9. 2017, 13:10

Každý obraz má svoj príbeh

pozývame Vás na kultúrno-vzdelávací  program

Každý obraz má svoj príbeh

Je určený pre žiakov 1. - 5. ročníkov ZŠ.

Poznávať  a porozumieť výtvarnú výchovu je možné skúmaním a objavovaním.

Aby žiaci neboli len pasívnymi aktérmi, pozorujú výtvarné dielo /a/ a prezentujú vlastnú interpretáciu videného obrazu.

Zážitok z neho môžu aj výtvarne vyjadriť.

*************

Čo nás čaká?

  •  Základné informácie o výtvarnom umení

  •  Pozorovanie a opis obrazu

  •  Maľovanie časti obrazu

  •  Používame zmysly v umení ?

Alternatívne podľa okolností (a času) je v zálohe aktivita /hra/

zameraná na tvorbu otázok a pozorovanie obrazov žiakmi,

čím môžu použiť svoje myšlienkové pochody na rozvoj slovného vyjadrovania výtvarných pojmov.

Dĺžka trvania : cca 45 -60 min

Počet  žiakov :  12-15

Kedy : utorok - piatok od 9.00 – 14.00

Vstupné : 1 KP alebo 1 E

Viac informácií na : hirjakova@snm.sk

PROSÍME záujemcov, aby sa nahlásili min 5 dní vopred.

Mgr. Jaroslava Hirjaková

lektorka