Chodníčkami Alexandra Pavloviča

17. 9. 2022, 08:00 - 14:00

Chodníčkami Alexandra Pavloviča

Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku, Mesto Svidník, Obec Šarišské Čierne, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Klub slovenských turistov BESKYD vo Svidníku vás pozývajú na XXXI. ročník turistického pochodu, ktorý nesie meno Alexandra Pavloviča. Pochod je organizovaný ako prejav úcty k národnému buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi Trasa: Svidník – Šarišské Čierne – Krásna hora – Makovica – Čierna hora – Svidník (20 km  alebo 400 m). 

Zraz účastníkov

08.00 h pri pamätníku A. Pavloviča pred  Domom kultúry vo Svidníku

Účastníci

Každý, kto sa v stanovenom čase zaprezentuje a zaplatí účastnícky poplatok: žiaci a študenti 2  €, dospelí 3 €

Doprava, stravovanie a občerstvenie

Zabezpečujú organizátori

Informácie

RR ZRUSR vo Svidníku
Ing. Ľudmila Ražina, č.t.: 0908 795 086
MsÚ vo Svidníku, Mgr. Kristína Tchírová, č.t.: 0905 166 428

Všeobecné ustanovenia

Pochod sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia.
Každý sa pochodu zúčastňuje na vlastné riziko.
Potrebná je vhodná turistická obuv a výstroj.