Tvorivá dielňa - sviečky hromničky

od 1. 2. 2023 do 15. 2. 2023

Tvorivá dielňa - sviečky hromničky

Od 1. do 15. februára sme pre vás, milé deti, v kultúrno-historickej expozícii pripravili tvorivú dielňu Sviečky hromničky. Dozviete sa veľa zaujímavého o hromničných zvykoch na severovýchodnom Slovensku, ako aj o príprave na predveľkonočné pôstne obdobie.
Záujemcov o program žiadame hlásiť návštevu najneskôr 3 dni vopred. (odporúčanie: 1. – 4. ročník ZŠ).

Tešíme sa na Vás!

Vstupné: 3,00 € (v cene je aj sviečka)

Realizácia: utorok – piatok od 9:00 do 16:00 h.

Kontakt: dana.mackova@snm.sk

Tel. č.: +421 54 245 10 05, +421 908 795 086

Plagát

Otváracie hodiny
utorok – piatok od 9:00 do 16:00 h

Vstupné
Vstupné: 3,00 € (v cene je aj sviečka)

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt