Tvorivá dielňa - Z vtáčieho slovníka

od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023

Tvorivá dielňa - Z vtáčieho slovníka

V kultúrno-historickej expozícii SNM - MUK v mesiacoch február - marec sme pre vás, milé detí, pripravili kultúrno-vzdelávací program a tvorivú dielňu Z vtáčieho slovníka. Prehliadkou expozície Človek a príroda sa dozvieteo živote vtáčej ríše a spoločne vyrobíme ekologické vtáčie kŕmidlá (odporúčanie: predškoláci a 1. - 4. ročník ZŠ). 

Záujemcov o program žiadame hlásiť návštevu najneskôr 3 dni vopred. 

Tešíme sa na Vás!

Vstupné: 3,00 €

Realizácia: utorok – piatok od 9:00 do 16:00 h.

Kontakt: dana.mackova@snm.sk

Tel. č.: +421 54 245 10 05, +421 908 795 086

Plagát

Otváracie hodiny
utorok – piatok od 9:00 do 16:00 h

Vstupné
3 €

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt