Vzdelávací program Na zelenej lúke

od 5. 5. 2023 do 30. 6. 2023

Vzdelávací program Na zelenej lúke

Cieľom vzdelávacieho programu Na zelenej lúke je priblížiť tajomný svet liečivých rastlín, ktorých magickú silu využívali ľudia v minulosti. Zámerom je oboznámiť žiakov so zázračnými účinkami najznámejších z nich.  Pomocou názorných ukážok rastlín a  výkladu si žiaci osvoja základné poznatky z oblasti ľudového liečiteľstva i súčasnej fytoterapie. Naučia sa, ako  zbierali, sušili, uskladňovali a používali liečivé rastlinky naše staré a prastaré mamy tak, aby si zachovali svoju liečivú  silu. Teoretické poznatky si žiaci doplnia o praktické poznávanie čerstvých aj sušených byliniek. Zároveň si pripravíme a ochutnáme osviežujúce bylinkové nápoje. Tvorivá dielnička je zameraná na  výrobu  herbára, ktorý si vyhotovíme na rozkvitnutej zelenej lúke.

Tešíme sa na Vás v období máj – jún.

Program je vhodný a upravený pre všetky vekové kategórie žiakov.

Pomôcky: farbičky, pero, zošit alebo výkresy na herbár

Čas: 3 h.