Kontakty

Sídlo

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Národopisná expozícia v prírode (skanzen) 
Nad svidníckym amfiteátrom 
089 01 Svidník 

Kontakt

e-mail:      sekretariat-muk@snm.sk;

telefón:      +421 54 245 10 01
                  +421 54 245 10 03,
expozícia:  +421 54 245 10 07
                  +421 54 752 29 52
web:          www.snm.sk 

facebook:   www.facebook.com/muzeum.svidnik 

Doc.PhDr. Jaroslav Džoganik, CSc. 

riaditeľ

sídlo: Centrálna 258,
089 01 Svidník
e-mail: jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 245 1002
mobil: +421 907 584 287 

Mgr. Miriam Bôžiková  

zástupkyňa riaditeľa 

sídlo:   Centrálna 258
           089 01 Svidník
e-mail: miriam.bozikova@snm.sk
mobil: +421 908 795 301

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea