Otváracie hodiny

slovenský textukrajinský text 

SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode (skanzen) 

Máj – október 

Pondelok – piatok: 8.30 – 18.00 h 
Sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 h 

Október 

Pondelok – piatok: 8.30 – 16.00 h 
Sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 h 

November – apríl 

Len vopred ohlásené návštevy.

Kontakt 

E-mail: sekretariat-muk@snm.sk 
Tel: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 04
Mobil: +421 908 795 086