Ukrajinci Slovákom. Ďakovný koncert

19. 6. 2022, 14:00 - 16:00

Ukrajinci Slovákom. Ďakovný koncert

Žijeme v časoch obrovských výziev, v ktorých ide nielen o fyzickú existenciu, ale prechádzame aj skúškou na ľudskosť, tolerantnosť, milosrdenstvo, súcit, empatiu... Dve susediace krajiny Slovensko a Ukrajina, dva národy Slováci a Ukrajinci sa ocitli v situácii, keď spoločná hranica ich štátov, prihraničné oblasti, ako aj  celé Slovensko sa stalo dejiskom iných vzťahov, iného spôsobu života, iného vnímania, iného vzájomného poznaniа. Slováci dokorán otvorili Ukrajincom dvere svojich domovov a množstvo poskytnutej humanitárnej pomoci, ktorá prúdila a prúdi na Ukrajinu, alebo bola poskytnutá Ukrajincom na Slovensku, je obdivuhodné. Predsedovia VÚC, primátori miest, starostovia obcí spolu s občanmi urobili veľkorysý ľudský skutok, na ktorý sa ťažko zabudne. Preto vznikla myšlienka možno len malou čiastkou, ale s obrovskou vďačnosťou tisícov Ukrajincov formou koncertu poďakovať Slovákom za každú podanú pomocnú ruku. 

Dovoľujeme si Vás osloviť, aby ste prijali pozvanie organizátora koncertu – občianskeho združenia  ĽUBOV a spoluorganizátorov: Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Mesta Svidník, na ďakovný koncert Ukrajinci Slovákom, ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2022 o 14.00 h v skanzene SNM – MUK vo Svidníku. Koncert sa koná za účasti umeleckých kolektívov územného celku Vynohradiv Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. 

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať v Dome kultúry vo Svidníku.

Milí priatelia, tešíme sa na Vašu účasť! 

Plagát (PDF, 714,5 kB)

Viac informácií

ludmila.razina@snm.sk, tel. +421 908 795 086