Vstupné

Dospelí 4,00 €
Deti (6 - 15 r), študenti, dôchodcovia 2,00 €
Deti 3 - 6 rokov 1,00 €
Sprievod ZŤP 2,00 €
Tvorivé dielne v skanzene* 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
Kultúrno-vzdelávacie podujatia*  3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy
   
Programové vstupné **
Dospelí 5,00 €
Deti 6 - 15 rokov 3,00 €
   
Vstupné do všetkých expozícií
Dospelí 8,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 4,00 €
   
Príplatky k vstupnému
Lektorský výklad 10,00 €
Amatérske fotografovanie 2,00 €
Príležitostné fotografovanie (svadba, narodeniny a pod.) 30,00 €
* 1 člen pedagogického dozoru na skupinu 10 žiakov/študentov ZDARMA
** vzdielávacie podujatia vo výške programového vstupného