Zbierkový fond múzea

V múzeu v prírode sa môžete prejsť ľudovou architektúrou typickou pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku v minulých historických obdobiach. Národopisná expozícia zároveň ponúka ucelený obraz bývania v oblasti severovýchodného Slovenska.