Vstupné

Základné vstupné

7,00 €

Zľavnené vstupné (Žiaci a študenti (s platným preukazom  ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ), seniori od 65 rokov)

3,00 € / 3 kultúrne poukazy

Vzdelávanie

1,00 €

Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov múzea alebo galérie SR a ČR, členovia Klubu priateľov SNM, zamestnanci MK SR, média, prvá streda v mesiaici

Voľný vstup

Lektorovanie

V slovenskom jazyku 

1,00 €

V cudzom jazyku (anglickom, maďarskom)

1,50 €

Lektorovanie mimo otváracích hodín

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť minimálne 3 pracovné dni dopredu.

V slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov)

3,00 €

V cudzom jazyku (anglickom, maďarskom) (min. 10 návštevníkov)

3,50 €

Fotografovanie

2 €