Genocída Rómov v období druhej svetovej vojny

od 9. 8. 2019 do 18. 10. 2019

Genocída Rómov v období druhej svetovej vojny


Rómovia a Sintovia boli popri Židoch jedinými skupinami, ktoré boli prenasledované nacistami na základe svojho biologického pôvodu – svojej „rasy". Počet obetí nacistického prenasledovania Rómov a Sintov nemožno presne určiť, ale býva odhadovaný na 300 000 – 500 000 obetí. 

Výstava zachytáva taktiež osudy pôvodných českých a moravských Rómov, z ktorých bolo približne 90% vyvraždených. Z 6500 týchto Rómov sa po oslobodení vrátilo z koncentračných táborov iba 583 bývalých väzňov. Výstava bude prístupná pre verejnosť do 18.10.2019.