Nad rámec povinností

od 11. 1. 2022 do 25. 1. 2022

Výstavu Nad rámec povinností vytvorilo Ministerstvo zahraničných vecí štátu Izrael s odbornou podporou a výskumom odborných zamestnancov Pamätníka Jad Vašem v Jeruzaleme. Výstava približuje výnimočných a odvážnych diplomatov a predstaviteľov diplomatických zborov, ktorí v temných časoch 2. svetovej vojny riskovali svoju kariéru a život, pričom pracovali proti výslovnému príkazu svojich vlád s cieľom zachrániť životy prenasledovaných a vraždených Židov.

Jad Vašem doteraz ocenilo titulom Spravodlivý medzi národmi 36 diplomatov, medzi ktorými je aj veľvyslanec Dr. Ján Spišiak, ktorý bol v rokoch 1940 až 1944 veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku. Aj týmto veľvyslancom a členom diplomatických zborov, odvážnym a výnimočným ľuďom, ktorí neúnavne pomáhali vydávaním pasov, víz a ochranných dokumentov, vďačí za svoj život tisíce Židov.

Výstava prešla mnohými krajinami sveta a teraz ju Múzeum holokaustu v Seredi, v spolupráci s Veľvyslanectvom štátu Izrael prinášajú na Slovensko.