Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu


Výstava je zameraná na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode sa venuje nacistickej rasovej politike a prenasledovaniu Sintov a Rómov. Približuje genocídu rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora" v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945.


The exhibition focuses on persecution of Roma by the Slovak State. It begins with the Nazi racial policy and persecution of Sinti and Roma. The exhibition explains the genocide of Roma communities, which culminated in annihilation of the „Gypsy Family Camp" in concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. The end of the exhibition is aimed at anti-Roma policy of the Slovak State during the period from 1939 to 1945.