Terezín

od 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022

Terezín

Výstavou si pripomenieme výročie oslobodenia Geta Terezín, v ktorom bolo oslobodených aj veľa Židov zo Slovenska. Fotografická výstava Igora Leichta, ktorú prinášame, ponúka zábery z Malej pevnosti v Terezíne, doplnené o historické texty Jana Roubínka, riaditeľa Památníku Terezín.