Výstava: Protižidovská propaganda na stránkach dobovej tlače slovenského štátu (1938 – 1945)

od 26. 5. 2021 do 29. 7. 2021

Výstava: Protižidovská propaganda na stránkach dobovej tlače slovenského štátu (1938 – 1945)


Výstava reflektuje protižidovskú propagandu v období slovenského štátu, ktorá bola uverejňovaná na stránkach dobovej tlače (v denníkoch Slovák a Gardista) medzi rokmi 1938 – 1945. Protižidovská propaganda reagovala na rôzne udalosti, ktoré sa odohrali na domácej i zahraničnej pôde. Prakticky už od obdobia autonómie, keď ešte nebola definitívne rozbitá Československá republika, zaujímali noviny Slovák a Gardista jasný postoj k tzv. „židovskej otázke". Výstava zachytáva obdobie slovenského štátu od roku 1938 (autonómia slovenského územia) až po koniec druhej svetovej vojny, resp. oslobodenie slovenského územia. Tematicky je rozdelená do jednotlivých období (Autonómia slovenského územia, Vznik slovenského štátu a prvé roky jeho fungovania, Radikalizácia riešenia židovskej otázky atď.), v ktorých možno vidieť konkrétne články vychádzajúce v sledovanom časovom horizonte a zachytávajúce protižidovskú propagandu v uvedených novinách.