Vlastný výskum

Vedeckovýskumná činnosť SNM – MŽK – Múzea holokaustu v Seredi je zameraná na výskum v oblasti orálnej histórie (výskum s preživšími holokaustu), protižidovskej propagande v slovenskom štáte a nacistickom Nemecku (dobové plagáty, letáky, publikácie, tlač, rozhlas, film), antisemitizmu pred a počas fungovania slovenského štátu (protižidovské zákonodarstvo, represívne opatrenia voči Židom, deportácie Židov zo Slovenska), bývalému pracovnému a koncentračnému táboru v Seredi, nedemokratickým režimom nacistického Nemecka a slovenského štátu.