Kontakty

Sídlo 

Zsigrayova kúria
Židovská 17,
811 01 Bratislava 

Sekretariát MŽK  

telefón:  +421 2 204 90 101
             +421 905 723 658
e-mail:   sekretariat.mzk@snm.sk 

M.A. Michal Vaněk, PhD. 

riaditeľ  

sídlo:   Zsigrayova kúria

            Židovská 17,
            811 01 Bratislava
e-mail:  michal.vanek@snm.sk 
mobil:   +421 918 905 930 

SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi 
Sídlo 

Kasárenská 1005
92601 Sereď 

Kontakt 

tel.: +421 31 245 11 11
e-mail: martin.korcok@gmail.com 

PhDr. Martin Korčok PhD. 

zástupca riaditeľa Múzea židovskej kultúry 

vedúci Múzea holokaustu v Seredi
sídlo: Kasárenská 1005
         92601 Sereď
e-mail: martin.korcok@gmail.com
telefón: +421 31 2451 111 

Pobočka Prešov 
Sídlo 

Okružná 32,
080 01 Prešov 

Kontakt  

tel.: +421 51 773 16 38 

PhDr. Zora Mihoková 

lektorka 

sídlo:     Okružná 32, 
             080 01 Prešov  
telefón:  +421 51 773 16 38  

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea