Európsky deň židovskej kultúry 2021 v SNM – Múzeu židovskej kultúry

5. 9. 2021, 09:00 - 17:00

Európsky deň židovskej kultúry 2021 v SNM – Múzeu židovskej kultúry

So životom židovskej komunity sa v septembri spája viacero tradičných sviatkov a podujatí. Už viac ako 20 rokov sa uskutočňuje v Bratislave Európsky deň židovskej kultúry s cieľom poskytnúť možnosť oboznámiť sa so židovskou kultúrou.

Do osláv podujatia sa už tradične zapája aj SNM – Múzeum židovskej kultúry. Pri tejto príležitosti múzeum pripravilo program pre deti i dospelých: prednášky s témou kolobehu života ortodoxných židovských rodín, kvíz s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny či tvorivé dielne pre detských návštevníkov. Vstup do múzea, ako aj na program je bezplatný.

Z dôvodu pandemických opatrení žiadame záujemcov, aby svoju účasť nahlásili vopred prostredníctvom e-mailu: sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 905 723 658 / +421 2 204 90 101.

V rámci ďalšieho programu osláv je pre návštevníkov sprístupnená bratislavská synagóga na Heydukovej ulici s dvomi sprievodnými podujatiami. Oboznámia sa tu s architektúrou pamiatky, jej históriou a náboženským životom. V priestoroch synagógy, ako aj v Židovskom komunitnom múzeu je pripravené pokračovanie už tretej výstavy artefaktov zo židovského múzea v Prešove. Jednotlivé objekty sú jedinečnou možnosťou poznania detailov zo života a zvykov židovskej rodiny.

Bratislavská židovská náboženská obec si v tomto roku pripomína aj 730. výročie prvej písomnej zmienky o prítomnosti židovských obyvateľov v Bratislave. Aj keď najstarší židovský cintorín nepoznáme a nevieme kde sa nachádzal, zachovalo sa torzo starého cintorína na nábreží gen. Svobodu - Pamätník Chatama Sofera. V tomto roku sa podaril unikátny nález časti náhrobných kameňov z tohto cintorína, ktorý poskytuje nové informácie o bratislavskej židovskej komunite a ich konkrétnych obyvateľoch. Aj o zaujímavostiach tohto nálezu a mnoho ďalších informácií sa návštevníci dozvedia na novom ortodoxnom cintoríne na Žižkovej ulici.

Počas návštev prosíme rešpektovať platné epidemiologické predpisy, ktoré sa môžu aktualizovať.