My, deti dneška o časoch vojny. Celoslovenská výtvarná súťaž

od 9. 11. 2022, 09:00 do 15. 1. 2023, 18:00

My, deti dneška o časoch vojny. Celoslovenská výtvarná súťaž

Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci so Združením Ester a Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku vyhlasuje celoslovenskú súťaž s názvom My, deti dneška o časoch vojny. 

Zapojiť sa môžu žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie mladej generácie o holokauste. Úlohou žiakov je interpretovať holokaust vo výtvarných dielach ľubovoľnou technikou vo formáte A2, A3. 

Výtvarná súťaž trvá do 15. januára, práce treba poslať na adresu Múzeum holokaustu v Seredi, Kasárenská 1005, 926 01 Sereď do obálky s vyznačením Výtvarná súťaž. 

Súčasťou každej práce musí byť vyplnená prihláška podpísaná zákonnými zástupcami žiaka, inak diela nebudú môcť byť zaradené do súťaže. Súťaž ukončí výstava výherných prác, ktorej vernisáž sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. 

Prihláška (DOC, 102,4 kB)