Židovskí architekti - komentovaná vychádzka

24. 10. 2021, 15:00 - 17:30

Židovskí architekti - komentovaná vychádzka

Sériu našich jesenných prednášok ukončujeme komentovanou vychádzkou ŽIDOVSKÍ ARCHITEKTI, ktorá si kladie za úlohu predstaviť menej známu tvár Bratislavy a to osudy a tvorbu židovských architektov s dôrazom na obdobie 19. a 20. storočia (historizmus, secesia, funkcionalizmus).

Poslednú možnosť zúčastniť sa našich vychádzok budete mať v nedeľu 24. októbra o 15:00 hod. Začíname pred budovou SNM - Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17.
Cena za prehliadku je 5€ (lístok si zakúpite v pokladni múzea).

Prosíme záujemcov aby svoju účasť nahlásili na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 905 723 658 / +421 2 204 90 101.