Posolstvo z Jeruzaléma

od 2. 9. 2010 do 30. 9. 2010

Posolstvo z Jeruzaléma

Výstava autorov
Avraham-Hersh Borshevsky - judaiká a hebrejské umelecké písmo a Avi Biran - judaiká, dizajn a užitkové umenie

Výstava sa uskutoční v priestoroch Zsigrayovej kúrie a potrvá od 2.9. do 30.9.2010.

Avraham-Hersh Borshevskypisár Tóry a židovských náboženských textov, sa narodil na Ukrajine.
Vyštudoval Technickú univerzitu v odbore architektúra v Leningrade. Titul profesionálneho pisára Tóry získal na rabínskej vysokej škole Švut Ami v Jeruzaleme. V roku 2004 vytvoril pomocou hebrejskej kaligrafie jedinečné dielo písané na pergamene, ktoré je zapísané aj v Guinessovej knihe rekordov. V súčasnoti žije v Jeruzaleme a jeho diela sú zastúpené v zbierkach múzeí a galérií vo viac ako 30 krajinách sveta.
www.borshevsky.com

Avi Biransa narodil v Izraeli. Vyštudoval Bacalelovu akadémiu umenia a dizajnu v Jeruzaleme. Vysokoškolský diplom získal v odbore zlato a stiebrorytectva. Za svoju umeleckú tvorbu bol ocenený viacerými prestížnymi cenami za dizajn judaík. V súčasnoti žije v Jeruzaleme a jeho diela sú zastúpené v zbierkach múzeí a galérií po celom svete. Jeho umelecké výtvory slúžili ako podklad pre viaceré odborné publikácie.
www.avi-brian.co.il