Temné záblesky

od 22. 11. 2019 do 24. 1. 2020

Temné záblesky


V SNM – Múzeum židovskej kultúry si aj počas mesiaca január môžete prísť pozrieť výstavu obrazov bratov Petra a Jána Mózerovcov.

Petra Mózera reprezentujú práce vytvorené kombinovanou technikou na papieri nalepenom na doske, dominantnou je však štruktúrovaná kresba v poslednej vrstve. Ján Mózer ponúka klasickú maľbu akrylovými farbami na plátno, je ctiteľom moderných štýlov 20. storočia /špeciálne prvej polovice/a ich vzájomných presahov. 

Oboch výtvarníkov možno priradiť k realistickej, zobrazivej tradícii i keď v prípade tejto výstavy bude jedným z faktorov, ktoré ovplyvnia konečnú podobu obrazov isté zahmlievanie podoby človeka, prameniacej zo zákazu zobrazovania človeka /zákaz zúžime možno len na naratívne, zrkadlové zobrazenie/.