Tradičná židovská svadba

Tradičná židovská svadba

Program je určený pre deti predškolského veku a a 1. – 3. ročník ZŠ. 
Dĺžka programu: 60 minút 
Optimálny počet osôb v skupine: 20 

Vzdelávací program je zameraný na oboznámenie detí s priebehom židovskej svadby a tradíciami, ktoré sú s ňou spojené. Lektor s deťmi diskutuje o zvláštnostiach, rozdieloch, ale aj spoločných znakoch židovskej svadby a tradičného svadobného obradu ako ho poznáme. 

V prípade záujmu sa môžu deti na záver venovať tvorivým dielňam, alebo „hre na svadbu", pri ktorej si pomocou rekvizít majú možnosť zahrať sobášnu scénku. 

Vstupné je 2€ na žiaka/študenta, vyučujúci má ako sprievod vstup zdarma. Termín návštevy je potrebné objednať minimálne týždeň vopred. Programy sa dajú prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte osloviť mailom alebo telefonicky. 

Kontakt

m: etela.kalajdzievova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com
t: +421 2 204 90 104