Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme


Expozícia sa nachádza na treťom poschodí.

Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Z tohto prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme je tiež vidieť, že pre existenciu človeka na Zemi je dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie. 

Scenár: Mgr. J. Kautman, RNDr. J. Uhlířová
Výtvarné riešenie: P. Choma, akad. mal.
Realizácia: P. Choma, akad. mal. 

Virtuálnu prehliadku expozície si môžete pozrieť na www.slovakia3d.sk.


 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt