CASSINI Scientist for a Day - Staň sa na deň vedcom

od 9. 3. 2017, 16:00 do 3. 4. 2017, 18:10

CASSINI Scientist for a Day - Staň sa na deň vedcom

Prírodovedné múzeum SNM vyhlasuje národné kolo celosvetovej súťaže
pre študentov základných a stredných škôl

„Cassini Scientist for a Day"

cieľom, ktorej je vyskúšať si život skutočného vesmírneho bádateľa.

uzávierka 3. apríl 2017

************
Túto celosvetovú súťaž každoročne už po 16-krát vypisuje americká vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva - Národný úrad pre letectvo a vesmír (National Aeronautics and Space Administration; NASA) v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)  pre študentov základných a stredných škôl. V tomto školskom roku 2016/2017 sa môžu opäť zúčastniť aj študenti zo Slovenska. Cieľom súťaže je vyskúšať si život skutočného vesmírneho bádateľa. Úlohou študentov je napísať esej s maximálne 500 slovami vysvetľujúcu ich výber jedného z troch cieľov, ktoré fotografovala sonda Cassini obiehajúca už niekoľko rokov okolo planéty Saturn.

Staň sa vedcom tímu Cassini

Pre vstup do súťaže si študenti naštudujú informácie o každom z troch cieľov, ktoré skúmala a fotografovala sonda Cassini a rozhodnú sa, ktorý podľa nich prinesie najlepšie a najzaujímavejšie výsledky pre vedcov. Svoj výber vysvetlia v max. 500-slovnej eseji a opíšu, čo si myslia, že sa dozvedia z obrázkov zo sondy. Podobne ako v skutočnom živote je potrebné, aby vedci vedeli obhájiť objekt svojho skúmania, je cieľom tejto súťaže aby sa študenti naučili argumentovať a vysvetliť prečo by mal byť práve ich cieľ skúmaný. Sonda v skutočnosti skúma všetky tri objekty.

Tohtoročné ciele sú:    v slovenčine nájdete tu

1. Výtrysky na južnom póle mesiaca Enceladus

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-1)

2. Jazerá na Titane

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-2)

3. Šesťuholník na severnom póle Saturnu

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-3)

Na odkazoch pri uvedených cieľoch nájdete krátke videá o každom objekte, ktoré pripravili vedci z NASA, pracujúci so sondou Cassini.

Eseje budú študenti odovzdávať v slovenskom jazyku, tak aby boli v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V prípade záujmu môžu študenti spoločne so slovenskou odovzdať aj anglickú verziu svojej práce, ktorá bude obsahovo identická. Limit 500 slov je viazaný na slovenskú verziu. Esej by mala byť napísaná štandardným typom písma a klasickým riadkovaním (1,5 alebo 1,15) a mala by obsahovať meno a vek (aby sme vedeli študenta zaradiť do príslušnej kategórie). Odovzdaná práca by mala byť preferenčne wordovský dokument (formát, v ktorom budú odoslané víťazné práce do ESA).

Kto sa môže zúčastniť?

Súťaž Cassini Scientist for a Day je určená pre študentov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 18 rokov. Eseje budú hodnotené v troch kategóriách:

                    - 10 až 12 rokov

                    - 13 až 15 rokov

                    - 16 až 18 rokov

Akceptované budú práce od individuálnych študentov alebo od tímov s maximálne 4 študentmi. Každý študent môže prihlásiť iba jednu esej. Odborná komisia následne v každej kategórií vyberie pre každý cieľ jednu víťaznú esej. Dokopy tak budeme mať 9 víťazných prác. Tieto budú odoslané organizátorom v ESA. ESA tieto práce zverejní spoločne s menom a vekom študenta/študentov na svojej oficiálnej stránke. Každý víťaz vo svojej kategórií dostane balíček s pozornosťami od ESA spoločne s certifikátom o víťazstve. Okrem toho každý zúčastnený študent, ktorý so svojou prácou nevyhral obdrží od ESA certifikát o účasti v súťaži.

Termín uzávierky súťaže je 3. apríla 2017 o polnoci.

Eseje môžete zasielať na e-mailovú adresu:

patrik_cechvala@yahoo.com
príp.
katarina.mastenova@snm.sk

Súťaž môže byť zaujímavým spestrením vyučovania fyziky alebo iných prírodovedných predmetov. Deti si prehĺbia svoje znalosti z astronómie a oboznámia sa s novinkami z vesmírneho výskumu. Vítaný je preto aj záujem učiteľov, ktorí by spropagovali túto informáciu na svojej škole/predmete/krúžku a zapojili tak svojich študentov. Na svojej škole by tak mohli pôsobiť ako organizátor a zhromaždili eseje od svojich žiakov, ktoré by nám zaslali. Certifikáty o účasti by následne boli distribuované na konkrétnu školu, kde by priamo učiteľ odovzdal certifikát študentom. V prípade takéhoto záujmu sa nám prosím ozvite na vyššie uvedených emailových adresách.

Víťazní študenti budú pozvaní na oficiálne odovzdávanie výhier a certifikátov do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. Termín odovzdávania dodatočne upresníme. V prípade mimoriadneho záujmu zo strany študentov o súťaž budú certifikáty o účasti rozoslané na blízke hvezdárne, kde si ich študenti budú môcť vyzdvihnúť.

Misia Cassini-Huygens

Misia Cassini-Huygens je výsledkom medzinárodnej spolupráce NASA, ESA a Talianskou vesmírnou agentúrou (ASI). V roku 2004, po ceste trvajúcej takmer 7 rokov, dorazila sonda k planéte Saturn. Sonda pozostávala s orbitera Cassini (NASA) a pristávacieho modulu (landera) Huygens (ESA), ktorý v roku 2005 pristál na povrchu najväčšieho Saturnovho mesiaca Titan. Jedná sa tak doposiaľ o najvzdialenejšie pristátie ľudskej sondy od Zeme. Viac o tomto pristátí sa dočítate v nasledujúcom linku.

http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=45751

Sonda Cassini dodnes obieha okolo Saturnu, pričom vedcom poskytuje veľké množstvo informácií o obrej planéte a jej mesiacoch. V súčasnosti sa misia dostáva do svojej finálnej fázy. Tohto roku bude misia ukončená po ukončení už svojho druhého predĺženia nazvaného „Solstice Mission". Posledné obehy tejto sondy v roku 2017 budú pozoruhodné. Cassini bude obiehať blízko Saturnu a jeho prstencov, predtým ako sa 15. septembra 2017 nakoniec ponorí do atmosféry tejto plynnej planéty, kde zanikne.

Veľký európsky podiel na misii Cassini-Huygens

Pristávací modul Huygens bol vyvinutý Európskou vesmírnou agentúrou ESA. Takisto sa viacero európskych krajín podieľalo na vývoji 12 prístrojov na palube orbitera Cassini. Dáta odoslané na Zem modulom Huygens spoločne s dátami z prebiehajúcej misie Cassini sú študované stovkami vedcov z celého sveta. Mnohí z vedcov, ktorí sa podieľajú na výskume a objavovaní sú Európania.

Odkazy

Kontaktné informácie na organizátorov v jednotlivých krajinách:

http://sci.esa.int/education/58576-cassini-scientist-for-a-day-competition-2016-2017-national-organisers/

Informácie o jednotlivých cieľoch:

http://sci.esa.int/education/58577-cassini-scientist-for-a-day-competition-2016-2017-targets/

Oficiálna stránka súťaže (NASA):

http://solarsystem.nasa.gov/educ/scientist-for-a-day

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt