CERN. Od najmenších čiastočiek hmoty ku záhadám vesmíru

6. 6. 2024, 17:30 - 19:00

CERN. Od najmenších čiastočiek hmoty ku záhadám vesmíru

V rámci prednášky vám bude predstavené európske laboratórium jadrovej a časticovej fyziky sídliace na švajčiarsko-francúzskej hranici - CERN. Jeho súčasťou je The Large Hadron Collider (LHC), ktorý je najväčším postaveným urýchľovačom na svete. Vedci zo všetkých kútov sveta sa schádzajú, aby skúmali základné princípy fungovania sveta pomocou zrážok vysokoenergetických častíc. Prečo potrebujú skúmať práve zrážky častíc? Čo sa dá z nich vyčítať? Ako to súvisí s hlbokým vesmírom? A ako vlastne vyzerá práca fyzika v CERNe? Tieto a podobné otázky sa pokúsime zodpovedať. Prednášať bude Mgr. Barbora Eckerová, PhD. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave.

Podujatie sa koná v Objavovni SNM – Prírodovedného múzea na 3. poschodí. Vstup je voľný.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt