Dravci v ríši rastlín

3. 5. 2011, 17:00

Dravci v ríši rastlín

prednáška pre širokú verejnosť

Mgr. Andrej Pavlovič, PhD. Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta, UK

„Dravci v ríši rastlín"

Niektoré rastliny rastúce na pôdach chudobných na živiny si vyvinuli celú paletu dômyselných zariadení ako privábiť, chytiť a stráviť živočíšnu korisť. Prednáška poskytuje podrobný prehľad takýchto rastlín. utorok 3. mája 2011 o 17.00 hod

budova SNM na Vajanského nábr. 2, Bratislava, v Objavovni na 3. poschodí

 

Otváracie hodiny múzea
Denne okrem pondelka: od 9.00 – 17.00 h. Posledný vstup 16.30 h 

Vstupné do múzea
Základné vstupné 6 €
Všetko vstupné 

Kontakt
Informácie:
Telefón: +421 2 204 69 148  
E-mail: prirmuz@snm.sk 

Komunikácia so školami:
E-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
Telefón: +421 2 204 69 127 

Informácie pre návštevníkov
Vstup bez obmedzení. 
Všetky informácie