Európsky týždeň vedy a techniky

od 30. 11. 2010, 08:35 do 3. 12. 2010, 23:55

Európsky týždeň vedy a techniky

už po siedmykrát - v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 (tohtoročného s ústrednou témou ENERGIA / ENERGETIKA) 

SNM-Prírodovedné múzeum pripravilo bohatý program: aktivity pre školy   vždy o 10:00, Objavovňa SNM-PM utorok 30.11.2010

Svet nebude fungovať bez energie“

Július ROSA, SNM-Prírodovedné múzeum

streda 1.12.2010

"VODÍK – ZDROJ ENERGIE"

RNDr. Vasilij ŠMATKO a Dipl. Ing. Eva KOVÁČOVÁ,

Elektrotechnický ústav SAV

štvrtok 2.12.2010

"MAGNETICKÉ POLE"

Doc. RNDr. Oľga Holá, PhD.

Ústav fyz. chémie a chem. fyziky, FCHPT  STU

piatok 3.12.2010

"GENETIKA - extrakcia DNK"

Mgr. Zuzana Dobiášová

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

prednášky pre širokú verejnosť vždy o 17:30, Objavovňa SNM-PM  utorok 30.11.2010

Svet nebude fungovať bez energie“

Július ROSA, SNM-Prírodovedné múzeum

streda 1.12.2010

"VODA – ZDROJ ŽIVOTA"

RNDr. Vasilij ŠMATKO a Dipl. Ing. Eva KOVÁČOVÁ

Elektrotechnický ústav SAV

štvrtok 2.12.2010

VLASTNOSTI VESMÍRU“ 

Doc. PhDr. Vladimír  SKALSKÝ, CSc.

Materiálovotechnologická fak. STU, Trnava

piatok 3.12.2010

"Nové trendy v antropológii"

Mgr. Michaela Dörnhöfferová

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

Dopoľudňajší program je určený predovšetkým pre školské skupiny, vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu v Objavovni vopred. Na objednávku - mailom mastenova@snm.sk / freyerova@snm.sk príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt