International Cosmic Day – kozmické častice spájajú mladých ľudí z celého

24. 11. 2022, 17:00 - 18:00

International Cosmic Day – kozmické častice spájajú mladých ľudí z celého

International Cosmic Day (ICD) je venovaný kozmickým časticiam, ktoré putujú vesmírom a konštantne na Zemi nás obklopujú. Tento rok sa uskutočňuje v poradí už 11. ročník ICD. 

Počas International Cosmic Day sa spájajú mladí ľudia zo škôl, univerzít a vedeckých inštitúcií z viac ako 19 krajín aby sa rozprávali o časticiach z vesmíru, aby ich študovali a aby si vymieňali nadobudnuté znalosti počas spoločných videokonferencií. Účastníci sú podporovaní a vedení vedcami a učiteľmi. “Mladí ľudia si vyskúšajú rolu vedca na jeden deň a zažijú z prvej ruky to ako funguje pravá veda” vysvetľuje Carolin Gnebner, vedecká kordinátorka projektov zameraných na astročasticovú fyziku pre mladých ľudí v DESY v Zeuthen a celosvetovo v sieti Netzwerk Teilchenwelt network. 

Prednáša: Mgr. Patrik  Čechvala, FMFI UK Bratislava

Plagát 

Vstupné
Vstup voľný

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt