Klub astronómov

od januára

Klub astronómov

Pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania. Stretnutia sa uskutočnia v uvedených termínoch a v časoch zaujímavých astronomických úkazov v Objavovni SNM – Prírodovedného múzea. 

Plagát
Foto: CarinaCliffs_Webb_2000

Otváracie hodiny
Stretnutia sa uskutočnia vždy o 17.00 h
26. január 2023
9. február 2023
2. , 16. a 30. marec 2023
20. apríl 2023
4. a 18. máj 2023
8. a 22. jún 2023

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt