Krúžok mladých astronómov 2018/2019

od 16. 8. 2018, 15:55 do 30. 6. 2019, 23:55

Krúžok mladých astronómov 2018/2019


SNM-Prírodovedné múzeum aj v školskom roku 2018/2019 organizuje Krúžok mladých astronómov. Krúžok je určený pre deti a mládež vo veku 10 – 18 rokov (po dohode rodičov s vedúcim je možnosť zapísať aj mladšie ročníky). Žiaci sa oboznámia so základnými poznatkami z astronómie, astrofyziky a matematických a fyzikálnych vied. Cieľom je podporiť záujem detí o poznávanie sveta okolo seba a podpora kritického a vedeckého zmýšľania. 

Stretnutia krúžku sú každý nepárny štvrtok o 15.30 v Objavovni (3. poschodie) SNM-Prírodovedného múzea

Krúžok sa spravidla stretáva počas školského roka každý druhý týždeň. Krúžok je bezplatný. 

Krúžok prebieha formou prednášok na niektorú tému a praktických ukážok. Pri prednáškach záujemcovia získajú teoretické znalosti k študovanej oblasti. Počas ukážok si študenti osvoja praktické zručnosti ako sú manipulácia s ďalekohľadom a orientácia na oblohe. Po spoločnej dohode bude takisto možnosť zorganizovať zaujímavé exkurzie. 

Vedúci krúžku: 
Mgr. Patrik Čechvala, mailto: patrik_cechvala@yahoo.com 

Témy, ktorým sa budeme venovať na krúžku: 
Čo je to astronómia? Kto to je a ako pracuje astronóm? 
Zoznámenie sa s nočnou oblohou: orientácia, súhvezdia, jasnosti, pohyby objektov, meteorické roje, ... 
Čísla, jednotky a veličiny používané v astronómii: astronomická jednotka, svetelný rok, parsek, hmotnosti, ... 
Slnečná sústava: Slnko, planéty, mesiace, kométy, asteroidy, základné informácie o jednotlivý telesách 
Zem a Mesiac – pohyby, fázy Mesiaca, zatmenia, rovnobežky, poludníky 
Ako sa objavujú asteroidy? 
Svetlo – čo sa vieme z neho dozvedieť? 
Čo sú to hviezdy a aké typy hviezd poznáme? 
Prečo sa astronauti vo vesmíre vznášajú? Ako sa odvážiť vo vesmíre? 
Objekty hlbokého vesmíru – hviezdokopy, hmloviny, galaxie, čierne diery 
Astronomické ďalekohľady – ako fungujú?, praktické ukážky 
Slovenské a medzinárodné súťaže – olympiády a korešpondenčné semináre 
Astronómia na Slovensku – časopisy, stránky, hvezdárne, planetáriá 
Kozmonautika – história, ISS, prvá slovenská družica, vesmírne misie 
Ukážka niektorých zaujímavostí cez počítanie príkladov 


Prihláška - Krúžok mladých astronómov (PDF, 167,5 kB) Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt