M. R. Štefánik - astronóm

10. 1. 2019, 16:00 - 23:55

M. R. Štefánik - astronóm


SNM-Prírodovedné múzeum vás pozýva na prednášku M. R. Štefánik - astronóm, ktorá sa uskutoční v rámci projektu 100 hodín astronómie IAU. Prednášať bude RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica. Stretneme sa o 16.00 h v Objavovni SNM-PM. Vstup voľný. 

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) ukončil štúdium astronómie na Českej univerzite v Prahe v roku 1904 a odišiel do Paríža, kde chcel vo svojom obore pokračovať na hvezdárni v Meudone, ktorú viedol svetoznámy astronóm prof. J. Jansen. Astronómii sa v zložitých podmienkach (nemal trvalé zamestnanie) Štefánik venoval v rokoch 1905 - 1911. Pozorovania robil na Mt. Blancu (1905 a 1906) a počas úplných zatmení Slnka v rokoch 1905, 1907, 1911 a 1912. Študoval povrch Slnka (fotosféru) a jeho atmosféru (korónu), Venušu, Jupiter a telúrické spektrálne čiary v infračervenej oblasti spektra. Pripravoval sa aj na pozorovanie kométy Haley (1910), ale pre zlé počasie jeho úsilie bolo zmarené. V rokoch 1905-1907 pracoval v Meudone aj na vylepšení prístrojov (heliometer a spektroheliograf) a pripravoval sa aj na pozorovanie planetárnych hmlovín na južnej pologuli. Postavil provizórne observatórium na Tahiti (1910/1911) s priemerom kupole 8 metrov. Expedície za zatmeniami Slnka si organizoval sám. Francúzskej vláde predložil veľkolepý plán na realizáciu výstavby veľkej stanice pre bezdrôtovú telegrafiu na Tahiti, vtedajšej francúzskej kolónii, ktorej súčasťou mala byť veľká hvezdáreň. Žiaľ, pre začiatok prvej svetovej vojny sa výstavba nemohla realizovať. V čase prvej svetovej vojny založil pravidelné meteorologické pozorovania vo francúzskom letectve. Jeho astronomické úspechy a osobné známosti ho priviedli k tomu, že Štefánik mal rozhodujúci vplyv na vzniku Československá v roku 1918. Štefánik bol všestranný človek: vedec - astronóm, organizátor, politik - diplomat a vojak - generál. Je vhodné pri stom výročí jeho smrti uctiť si jeho život, prácu a myšlienky, ktoré aj v dnešnom svete môže byť pre nás vzorom. Spomeniem len jeden jeho citát: "Veriť, milovať, pracovať". Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt