Mikołaj Kopernik - začiatok novodobej astronómie

27. 4. 2023, 17:30 - 19:00

Mikołaj Kopernik - začiatok novodobej astronómie

prednáša:  RNDr. Katarína Maštenová, SNM-PM  

Objavovňa PM SNM o 17:30 hod.

vstup voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt