Predstavenie publikácie Evy Hasalovej a novej edície Zamerané na predmet

30. 11. 2022, 16:00 - 17:30

Predstavenie publikácie Evy Hasalovej a novej edície Zamerané na predmet

Kniha Empírové šaty vychádza ako prvý titul novej edície Slovenského národného múzea s názvom Zamerané na predmet. Cieľom tejto edície je prostredníctvom konkrétnych predmetov priblížiť čitateľovi funkciu múzea a činnosti, ktoré v ňom odborní múzejní pracovníci vykonávajú pri skúmaní a uchovávaní predmetov kultúrneho dedičstva. Kniha Empírové šaty predstavuje najstaršie šaty z fondu SNM – Historického múzea. Prezentované dámske empírové šaty sú staré viac ako 200 rokov a patrili príslušníčke šľachtického rodu Zay – Márii Zayovej. Tá ich podľa rodovej pamäte nosila počas Viedenského kongresu, ktorý sa konal v rokoch 1814 – 1815 vo Viedni. Čitateľ sa dozvie, z čoho sa samotné šaty skladajú, ako a z akých materiálov sú vyrobené, zistí viac o empírovej móde, v štýle ktorej sú ušité, ako aj o módnych časopisoch, prostredníctvom ktorých Mária Zayová sledovala módne novinky vo svete. Autorka Eva Hasalová sa zamerala aj na samotnú majiteľku šiat, ktorá svojím vzdelaním, literárnymi ambíciami, ale aj dobročinnými aktivitami patrí medzi výnimočné šľachtičné v našich dejinách. Zostali po nej portréty, knihy z veľkej rodovej knižnice a v SNM – Historickom múzeu jej šaty, ktoré mala oblečené počas svojich pobytov vo Viedni. Kniha prináša aj zaujímavosti o zbieraní módnych šiat v múzeu a odbornej starostlivosti o ne. Veríme, že publikácia poskytne čitateľom nové informácie, ako aj radosť z poznávania nielen „veľkých“ dejín, ale i každodennosti, ku ktorej patrí aj kultúra odievania. 

Autorka Eva Hasalová pôsobí ako kurátorka zbierky historických textílií SNM  Historického múzea. 

Bibliograf. záznam 

HASALOVÁ, Eva. Empírové šaty. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2022, 72 strán, 53 ilustrácií, jazyk slovenský

Vstupné
Vstup zdarma
Cena publikácie 6 €

Kontakt

Sídelná budova SNM 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Informácie pre návštevníkov

Publikáciu v cene 6 € je možné zakúpiť si priamo na podujatí

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt