pripomeňte si "Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021" - nahraté prezentácie

pripomeňte si "Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021" - nahraté prezentácie

Už po osemnástykrát - v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 SNM - Prírodovedné múzeum pripravilo zaujímavý a aktuálny program pre bratislavské školy vždy o 10.00 h. v Objavovňa SNM-PM. Program Týždňa vedy a techniky budeme streamovať na YouTube SNM a budú sa dať pozrieť aj z archívu.

Evolúcia minerálov 
Utorok 9. novembra 2021 o 10.00 h, Objavovňa SNM-PM

Minerály, podobne ako živočíchy a rastliny, majú tiež svoj vznik a vývoj (evolúciu). Vznikali postupne počas vývoja vesmíru, planét a ostatných vesmírnych telies, ako aj našej Zeme. Evolúcia minerálov je závislá od mnohých faktorov, pričom je v koexistencii a v koevolúcii s litosférou, hydrosférou, atmosférou a na Zemi špecificky aj s vývojom organizmov (biosférou). K prudkému nárastu rozmanitosti minerálnych druhov došlo najmä práve vo vzájomnej interakcií s vývojom litosféry (rozvoj tektoniky litosférických dosiek) a evolúciou organizmov produkujúcich kyslík.

Prednáša:

Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Pozrieť prednášku Evolúcia minerálov na Youtube
Po stopách Andreja Kmeťa
Streda 10. novembra 2021 o 10.00 h, Objavovňa SNM-PM

Pri príležitosti 180. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského múzejníctva, ale i botaniky a mykológie. Prezentácia zoznámi s najvýznamnejšími obdobiami a dokladmi tvorivého života Andreja Kmeťa v Prírodovednom múzeu SNM Bratislava.

Prednášajú:

RNDr. Eva Uherčíková, CSc. a Mgr. Ján Červenka
Prírodovedné múzeum SNM Bratislava 

Pozrieť prednášku Po stopách Andreja Kmeťa na YouTube
Modelovanie zemskej klímy
Štvrtok 11. novembra 2021 o 10.00 h, Objavovňa SNM-PM

Nobelova cena za fyziku bola tento rok udelená trom fyzikom [Syukuro Manabe (Japonsko); Klaus Hasselmann (Nemecko) a Giorgio Parisi (Taliansko)], všetci traja nositelia NC sa venujú modelovaniu zemskej klímy.

Prednáša:

Mgr. Jozef Pecho, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava 

Pozrieť prednášku Modelovanie zemskej klímy na YouTubeSlovensko na hranici treťohôr a štvrtohôr, paleontologický výskum na lokalite Nová Vieska
Piatok 12. novembra 2021 o 10.00 h, Objavovňa SNM-PM

Nálezisko v Novej Vieske bezpochyby patrí medzi najvýznamnejšie paleontologické lokality na Slovensku. A to nielen množstvom a pestrosťou nálezov, ale aj obdobím, z ktorého tieto fosílne pozostatky zvierat pochádzajú. Počas 18 rokov trvajúceho systematického výskumu v bývalej pieskovni v Novej Vieske sa našli už tisíce kusov skamenených kostí, zubov a klov živočíchov, ktoré pochádzajú z doby spred cca. 2,6 miliónmi rokov. V prednáške sa o tejto fascinujúcej lokalite dozviete viac.

Prednáša:

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 

Pozrieť prednášku Slovensko na hranici treťohôr a štvrtohôr, paleontologický výskum na lokalite Nová Vieska na YouTube 
Dohodnite svoju návštevu vopred mailom: malto:katarina.mastenova@snm.sk; malto: jozef.somogyi@snm.sk alebo telefonicky 02 / 20469127.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa podujatí určených pre školy môže zúčastniť najviac tridsať osôb (vrátane pedagógov) z okresov Bratislava I. - V. Žiaci, ktorí sa podujatia zúčastnia, môžu byť iba z jednej triedy (nemožno miešať žiakov rôznych tried, aj keď sú z rovnakej školy). Všetci účastníci bez ohľadu na vek musia mať počas pobytu u nás na tvári rúško alebo respirátor.

Podujatí pre verejnosť sa môže zúčastniť maximálne 30 osôb. Všetci účastníci bez ohľadu na vek musia mať počas pobytu u nás na tvári rúško alebo respirátor.

Otváracie hodiny múzea
Denne okrem pondelka: od 9.00 – 17.00 h. Posledný vstup 16.30 h 

Vstupné do múzea
Základné vstupné 6 €
Všetko vstupné 

Kontakt
Informácie:
Telefón: +421 2 204 69 148  
E-mail: prirmuz@snm.sk 

Komunikácia so školami:
E-mail: jozef.somogyi@snm.sk 
Telefón: +421 2 204 69 127 

Informácie pre návštevníkov
Vstup bez obmedzení. 
Všetky informácie