Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 v SNM-PM

od 7. 11. 2018, 12:55 do 9. 11. 2018, 23:55

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 v SNM-PM


Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa tento rok uskutoční už po 15 raz. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami". V SNM-Prírodovednom múzeu sú pripravené aktivity pre školy i prednášky pre verejnosť. Svetom vedy vás prevedú odborníci od 06. 11. 2018 do 09. 11. 2018. 

Program: 

06. 11. 2018 (utorok) 
o 10.00h prednáška pre školy: Osud skrytý v DNA alebo prečo sme ešte nevymreli.
o 17.30 h prednáška pre verejnosť: Zo života pohlavných chromozómov alebo čo nás čaká a neminie 

Pohlavné chromozómy predstavujú neoddeliteľnú súčasť genómov väčšiny živočíchov a niektorých rastlín. Určité úseky pohlavných chromozómov už zo svojej podstaty nekomunikujú so svojím partnerom / náprotivkom prostredníctvom rekombinácie. Vďaka tomuto fenoménu je chromozóm Y ideálnym priestorom pre prácu molekulárneho archeológa. Nielenže nám štúdie pohlavných chromozómov pomáhajú odhaliť náš pôvod, ale súčasne skrývajú odpovede na otázky týkajúce sa našej budúcnosti. Prečo sa ale pohlavné chromozómy vôbec vyvinuli? Je vôbec výhodné mať v genóme atypické štruktúry vo forme chromozómu X a Y? A čo sa stane, keď druh stratí jeden zo svojich pohlavných chromozómov potom, čo dôjde k jeho nevyhnutnej degenerácii? Prežije túto udalosť ľudská populácia? 

Prednáša: RNDr. Roman Hobza, PhD., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno 

07.1 1. 2018 (streda)
o 10.00h prednáška pre školy: Inšpirované prírodou 

Dozvieme sa, že prekvapivé množstvo technologických noviniek, architektonických postupov a dômyselných technických riešení tých najrozmanitejších problémov nie je vlastne objavom, či výtvorom našej mysle, ale iba šikovným skopírovaním riešení, ktoré príroda uplatňuje už milióny rokov. 

Prednáša: Mgr. Ján Kautman, SNM-PM, Bratislava 

08. 11. 2018 (štvrtok) 
o 10.00 h prednáška pre školy: Priekopnícke vynálezy v oblasti laserovej fyziky. Nobelova cena za fyziku 2018 
o 17.30 h prednáška pre verejnosť: Priekopnícke vynálezy v oblasti laserovej fyziky. Nobelova cena za fyziku 2018 

Prednáša: RNDr. Dušan Chorvát, PhD., Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 

09. 11. 2018 (piatok)
o 10.00h prednáška pre školy: Invázne rastliny Slovenska – nežiaduci rastlinní cudzinci 

Čo sú invázne rastliny, odkiaľ pochádzajú, ako sa správajú v našej prírode? Vydajte sa s nami po stopách neznámych votrelcov a zistíte, že sú takmer všade vôkol nás. Prezentácia približuje základné nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na Slovensku správajú invázne. 

Prednáša: RNDr. Eva Uherčíková, CSc., SNM-PM, Bratislava

Program

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej miestnosti – Objavovne SNM-PM – pri návšteve viac ako 10 osôb nahláste svoju návštevu vopred mailom: katarina.mastenova@snm.sk; jozef somogyi@snm.sk alebo telefonicky 02 / 20469127. 

Súčasne Vás pozývame aj na novú výstavu, ktorú sme práve otvorili:  
Above and beyond / Storočie astronomických objavov  

Bližšie informácie k výstave:  
http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=above-and-beyond-storocie-astronomickych-objavov  Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt