Týždeň vedy a techniky na Slovensku v SNM – PM 2019

od 5. 11. 2019, 09:00 do 8. 11. 2019, 15:55

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v SNM – PM 2019


Srdečne pozývame na program, ktorý sme pripravili pre školy a verejnosť v rámci "Týždňa vedy a techniky". Prednášky sa uskutočnia v budove SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží na 3. poschodí v Objavovni. Školské skupiny majú účasť na programe – po zaplatení vstupného (1€/žiak) – zdarma. Verejnosť sa môže podvečerných prednášok zúčastniť zdarma. 

Keďže prednášková miestnosť má obmedzenú kapacitu, je potrebné, aby školské skupiny nahlásili vopred záujem zúčastniť sa vybranej prednášky na mail: jozef.somogyi@snm.sk alebo telefonicky na bratislavské číslo 204 69 127.

Prednášky pre školy – Týždeň vedy a techniky (účasť na programe – po zaplatení vstupného – zdarma):

05. 11. 2019 – 10.00h
Rastliny – fascinujúce organizmy
RNDr. Eva Uherčíková, CSc.
Aj tá najmenšia, najobyčajnejšia bylinka je malý zázrak vesmíru. Má za sebou vývoj, ktorý trval milióny rokov. Dokáže vo svojich krehkých listoch, stonkách, kvetoch a korienkoch vytvárať zložité chemické látky. Rastliny sú fascinujúce organizmy. Prečo? Prečo majú rastliny nenahraditeľnú úlohu v živote človeka? Ako sa rozmnožujú a rozširujú? Aký je rozdiel medzi plodmi a semenami a na čo všetko sa dajú využiť ? Toto všetko, aj ďalšie zaujímavosti zo sveta rastlín, sa môžete dozvedieť v prezentácii „Rastliny – fascinujúce organizmy".

06. 11. 2019 – 10.00h
Deoxyribonukleová kyselina (DNA) – kľúč k identifikácii flóry a fauny
Mgr. Darina Arendt, PhD.
Možnosť získať DNA, čiže genetickú informáciu zakódovanú hlboko v živých organizmoch, spôsobila revolúciu v mnohých oblastiach biológie. Vďaka genetickej informácii vieme v súčasnosti potvrdiť, spresniť, no v niektorých prípadoch dokonca vyvrátiť doterajšie poznatky založené na morfologických analýzach. Obrovský potenciál DNA sa ukazuje veľmi perspektívne, a to nielen pri evolučných a taxonomických štúdiách, ale do budúcna sa očakáva veľký prelom hlavne v oblasti monitoringu a ochrany ekosystémov. Aby sme mohli genetickú informáciu naplno využívať, potrebujeme ju získať z okolitého prostredia, teda zo živých organizmov. Trend poznania genetickej informácie, ako jednej zo základných charakteristík živého organizmu, podporuje aj vznik molekulárnych laboratórií v samotných prírodovedných múzeách, ktoré predstavujú „morfologické banky" vzácnych zbierok.

07. 11. 2019 – 10.00h
Fyzika kozmológie – Nobelova cena za fyziku 2019
prednáša: Doc. RNDr. Petr S L A N Ý, PhD
Ústav fyziky Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Slezskej univerzity, Opava, ČR

Kráľovská švédska akadémia vied udelila tohto roku ocenenie trom vedcom: polovica ceny patrí Jamesovi Peeblesovi (Princetonská univerzita v USA) za teoretické objavy vo fyzikálnej kozmológii a druhú polovicu dostali spoločne Michel Mayor (Ženevská univerzita vo Švajčiarsku) a Didier Queloz (Ženevská univerzita vo Švajčiarsku a Cambridgeská univerzita vo Veľkej Británii) za objav vôbec prvej exoplanéty obiehajúcej inú hviezdu slnečného typu.
Prednáška „Fyzika kozmológie – Nobelova cena za fyziku 2019" je venovaná prínosu prvého z laureátov za rozvoj fyzikálnej kozmológie. J.Peebles prispel ku základom transformácie kozmológie za posledných päťdesiat rokov, od špekulácií k vede.

08. 11. 2019 – 10.00h

Prírodovedec v Ekvádore
Mgr. Ján Kautman
Tropická príroda Južnej Ameriky je fascinujúca bohatstvom druhov, ich rozmanitosťou a rôznymi adaptáciami umožňujúcimi prežiť v konkurenčnom prostredí. Spoločne nahliadneme do tajov ekvádorských biotopov a oboznámime sa so zaujímavými a krásnymi živočíchmi i rastlinami.

Prednášky pre verejnosť – Týždeň vedy a techniky (účasť zdarma):

06. 11. 2019 – 17.30h
Deoxyribonukleová kyselina (DNA) – kľúč k identifikácii flóry a fauny
Mgr. Darina Arendt, PhD.
Možnosť získať DNA, čiže genetickú informáciu zakódovanú hlboko v živých organizmoch, spôsobila revolúciu v mnohých oblastiach biológie. Vďaka genetickej informácii vieme v súčasnosti potvrdiť, spresniť, no v niektorých prípadoch dokonca vyvrátiť doterajšie poznatky založené na morfologických analýzach. Obrovský potenciál DNA sa ukazuje veľmi perspektívne, a to nielen pri evolučných a taxonomických štúdiách, ale do budúcna sa očakáva veľký prelom hlavne v oblasti monitoringu a ochrany ekosystémov. Aby sme mohli genetickú informáciu naplno využívať, potrebujeme ju získať z okolitého prostredia, teda zo živých organizmov. Trend poznania genetickej informácie, ako jednej zo základných charakteristík živého organizmu, podporuje aj vznik molekulárnych laboratórií v samotných prírodovedných múzeách, ktoré predstavujú „morfologické banky" vzácnych zbierok.

07. 11. 2019 – 17.00h
Fyzika kozmológie – Nobelova cena za fyziku 2019
prednáša: Doc. RNDr. Petr S L A N Ý, PhD
Ústav fyziky Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Slezskej univerzity, Opava, ČR

Kráľovská švédska akadémia vied udelila tohto roku ocenenie trom vedcom: polovica ceny patrí Jamesovi Peeblesovi (Princetonská univerzita v USA) za teoretické objavy vo fyzikálnej kozmológii a druhú polovicu dostali spoločne Michel Mayor (Ženevská univerzita vo Švajčiarsku) a Didier Queloz (Ženevská univerzita vo Švajčiarsku a Cambridgeská univerzita vo Veľkej Británii) za objav vôbec prvej exoplanéty obiehajúcej inú hviezdu slnečného typu.
Prednáška „Fyzika kozmológie – Nobelova cena za fyziku 2019" je venovaná prínosu prvého z laureátov za rozvoj fyzikálnej kozmológie. J.Peebles prispel ku základom transformácie kozmológie za posledných päťdesiat rokov, od špekulácií k vede.Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt