Vyhodnotenie okresného kola Biologickej olympiády - kategória E

od 16. 4. 2018, 16:45 do 8. 5. 2018, 11:55

odbory: botanika, zoológia, geológi
pre obvod Bratislava I. a Bratislava IV. sa uskutoční

v stredu 18.4.2018 o 14,30 hod.

Miesto: Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Kontakty: e-mail., tel.:
eva.neliserova@snm.sk tel. +421 2 20469 103
jozef.somogyi@snm.sk tel. +421 2 20469 127

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt