Výskum tisícšesťstoročnej kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec

26. 3. 2019, 16:30 - 19:00

Výskum tisícšesťstoročnej kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec


Cyklus archeologických prednášok pre širokú verejnosť Archeologická kaviareň bude v marci pokračovať prednáškou „Výskum tisícšesťstoročnej kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec". Prednáška sa bude konať v Objavovni SNM – Prírodovedného múzea o 16.30 h. 

Tento jedinečný nález bol objavený v roku 2005 počas stavebných prác a archeológmi podrobne preskúmaný a zdokumentovaný v roku 2006. Priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných organických zvyškov (drevo, koža, textil), ale aj nové poznatky o konci 4. storočia nášho letopočtu, teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. 

Za posledných 12 rokov sa v spolupráci so špecialistami z Krajského archeologického múzea v Schloss Gottorf v severonemeckom Schleswigu podarilo zakonzervovať takmer všetky drevné súčasti a v laboratórnych podmienkach vypreparovať bloky s organickým materiálom. Na popradskom projekte spolupracuje mnoho odborníkov z oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, z oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie v archeológii, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. O najnovších výsledkoch medzinárodného tímu príde 26. marca porozprávať Mgr. Tereza Štolcová, PhD., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Špecializuje sa najmä na výskum textilu a kože v archeológii a laboratórne spracovanie in situ blokov. 

Na úvod v krátkosti predstaví objav hrobky a jej archeologický výskum v teréne, ďalej nás prenesie do laboratórneho prostredia, kde sa pod operačným mikroskopom odkrývali ďalšie unikátne nálezy, ale porozpráva aj o konzervovaní a analýze organických zvyškov, o 3D skenovaní a 3D vizualizácii nálezov, ako aj datovaní hrobky a pôvode pochovaného jedinca, ktorý bol predstaviteľom vtedajšej elity. Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt