Zo života pohlavných chromozómov alebo Čo nás čaká a neminie

6. 11. 2018, 17:30 - 23:55

Zo života pohlavných chromozómov alebo Čo nás čaká a neminie


SNM-Prírodovedné múzeum vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 v SNM-Prírodovednom múzeu pozýva na prednášku 

Zo života pohlavných chromozómov alebo Čo nás čaká a neminie 

Prednášať bude RNDr. Roman Hobza, Ph.D z Oddělení vývojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky v Brne. Prednáška sa uskutoční v utorok 6. novembra 2018 o 17.30 h v Objavovni SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2, Bratislava. Vstup na podujatie je voľný. 

Pohlavné chromozómy predstavujú neoddeliteľnú súčasť genómov väčšiny živočíchov a niektorých rastlín. Určité úseky pohlavných chromozómov už zo svojej podstaty nekomunikujú so svojím partnerom / náprotivkom prostredníctvom rekombinácie. Vďaka tomuto fenoménu je chromozóm Y ideálnym priestorom pre prácu molekulárneho archeológa. Nielenže nám štúdie pohlavných chromozómov pomáhajú odhaliť náš pôvod, ale súčasne skrývajú odpovede na otázky týkajúce sa našej budúcnosti. Prečo sa ale pohlavné chromozómy vôbec vyvinuli? Je vôbec výhodné mať v genóme atypické štruktúry vo forme chromozómu X a Y? A čo sa stane, keď druh stratí jeden zo svojich pohlavných chromozómov potom, čo dôjde k jeho nevyhnutnej degenerácii? Prežije túto udalosť lúdská populácia? Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt